قدم پانزدهم : سرد سازی و ریختن در بطری
تخم شنبلیله
فلفل قرمز و خواص آن
گیاه ریحان basil
گیاه بادیان رومی