تاثیر بسته بندی بر روی کیفیت محصولات گوشتی

دسته بندی ها : مقالات علمی 13 اردیبهشت 1397 مهندس محمد مکابر
meat packaging 1

 

بسته بندی گوشت تازه جهت جلوگیری از آلودگی، تاخیر در فساد، اجازه دادن به فعالیت تعدادی آنزیم جهت تردی بیشتر ، کم نمودن کاهش وزن همچنین ثابت نمودن اکسی میوگلوبین یا رنگ قرمز گوشت می باشد که باید همچنین عوامل چون آب زدایی، اکسایش چربی، رنگ  پریدگی و فقدان بو رانیز در نظر گیرد. امروزه سیستم های بسته بندی مختلفی وجود دارد شامل:‌

الف ) سیستم overwork جهت نگه داری خنک کوتاه مدت

ب ) انواع گوناگون سیستم بسته بندی (MAP) جهت نگه داری خنک بلند مدت

ج ) بسته بندی تحت خلا

البته لازم به ذکر است به جهت تنوع ویژگی محصولات و کاربردهای متفاوت و تقاضاهایی که برای بسته بندی وجود دارد هر تکنولوژی بسته بندی که موجب افزایش کیفیت محصول و همچنین با صرفه اقتصادی و متنوع باشد مورد قبول است که در این راستا دو مدل بسته بندی که در حال وجود دارد تکنولوژی بسته بندی فعال و بسته بندی هوشمند                  می باشد.

بسته بندی فعال به نوعی بسته بندی گفته می شود که شرایط مواد غذایی بسته بندی شده را به منظور افزایش عمر نگه داری یا بهبود ایمنی و خواص حسی تغییر می دهد.

بسته بندی هوشمند از بسته بندی فعال متمایز است که می توان به کمک آن نقص دار بودن یا بی نقصی یک محصول را چک کرد یعنی وضعیت مواد غذایی بسته بندی شده را کنترل می کند و اطلاعاتی در مورد کیفیت ماده غذایی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

یکی از تعاریفی که عموماً با آن روبه رو می شویم تحت عنوان  ارزیابی سلامت ، تاثیر محیطی اقتصادی و پذیرش  بسته بندی هوشمندانه توسط مشتری است .

هدف از این تحقیق بررسی سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند است که استفاده شده و یا درحال استفاده برای مواد غذایی گوشتی و فراورده های آن در حال استفاده است.

 

نمونه هایی از کاربردهای سیستم بسته  بندی فعال در صنایع غذایی :

– بسته بندی فعال در غذاهای گوشتی

انواع مختلفی از سیستم های بسته بندی و تکنولو‍ژی برای غذاهای ماهیچه ای  مخصوصاً برای گوشت های تازه و پخته شده (فراورده های گوشتی) وجود دارد:

به عنوان مثال گوشت های تازه ممکن است به راحتی روی سینی قرار داده شود و در معرض  نفوذ اکسیژن قرار گیرد و یا در محیطی که دارای  سطح بالایی از  اکسیژن و دی اکسید کربن  است بسته بندی شود  که این نوع بسته بندی ها MAP نامیده می شوند که با بسته بندی اتمسفر کنترل شده CPA متفاوت است زیرا هوای داخل این بسته بندی ثابت و غیر متغیر است در حالیکه هوای درون بسته بندی MAP در طول نگهداری ممکن است بدلیل واکنش بین اجزاء محصول و هوا یا انتقال گاز به داخل یا بیرون در طی زمان بسته بندی تغییر کند.

مشخصه هوای تعدیل شده : ۸۰% اکسیژن ، ۲۰% دی اکسید کربن که تحت این شرایط گوشت های تازه نگه داری می شوند و در ۷۰% N2 و ۳۰% CO2 گوشت های منجمد نگه داری می شوند.

meat packaging 1

بسته بندی گوشت

عملکرد CO2 در بسته بندی MAP :

۱) ممانعت از رشد باکتری های تخریبی

۲) به عنوان یک گاز فیلر (پر کن) برای کاهش نسبت گازهای دیگر و همچنین حفظ شکل بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد O2:

جهت حفظ رنگدانه های میوگلوبین ماهیچه در فرم اکسید شده یا اکسی میوگلوبین می باشد.

میوگلوبین به سه شکل در گوشت وجود دارد : دی اکسی میوگلوبین که بنفش رنگ است و در معرض هوا با اکسی‍ژن ترکیب و به اکسی میوگلوبین تبدیل می شود و پس از مدتی به مت میوگلوبین تبدیل می شود که قهوه ای رنگ است. بنابر این جهت کاهش تولید مت میوگلوبین ، اکسیژن در فضای بسته بندی MAP تا زیر ۰۵/۰ درصد حذف می شود.

– همچنین وجود O2 در فضای بسته بندی در طولانی مدت سبب اکسید شدن چربی ماهیچه می شود.

– بسته بندی های هوشمند در صنایع غذایی

 فاکتورهای موثر در رنگ گوشت

میزان اکسیژن باقی مانده ، میزان اکسیژن انتقال یافته درمواد بسته بندی ، دمای نگه داری ، میزان نور و ترکیبات محصولات فاکتورهای مهمی اند که ثبات رنگ و در نهایت مشتری پسندی را تحت تاثیر قرار می دهد .

اکسیژن باقی مانده

تغییر رنگ در گوشت پخته شده قبل از بسته بندی مربوط به میزان کم اکسیژن باقی مانده در آن است که با وجود رباینده های اکسیژن در طی بسته بندی بر طرف خواهد شد . مهمترین سیستم رباینده اکسیژن بر پایه ی اکسیداسیون آهن قرار دارد.

میزان بالای اکسی‍ژن در بسته بندی رشد میکروب ها را تسهیل می کند و باعث بی بو شدن ، بی مزه شدن و تغییر رنگ در ماده غذایی می شود.

 

MCGinnis   , Gil (1995) بررسی جذب اکسیژن را با یک رباینده اکسیژن تجاری انجام دادند و چنین گزارش دادند که  می توان از تغییر رنگ گوشت گاو جلوگیری کرد . در صورتی که میزان استفاده رباینده های اکسیژن در هر بسته بندی درصدی باشد که میزان اکسیژن باقی مانده به کمتر از ppm 10 در فشار atm 2 و دمای C 1/5 بر سد همچنین تحت جریان  ۵۰% دی اکسید کربن و ۵۰% نیتروژن باعث ثبات رنگ و بهبود کیفیت می شود.

همین طور J.P.keruyetal  اثر ۲ رباینده اکسیژن را مورد بررسی قرار داد. در ارتباط با CAP و به این نتیجه رسید که در بسته بندی های پر شده با گاز نیتروژن در دمای ۱+۰/۵ انبارداری گوشت هایی که بدون رباینده اکسیژن بودند در مقایسه با گوشت هایی که همراه با رباینده بودند تغییر رنگ بیشتری داشتند و مشخصاً نسبت بالاتری از مت میوگلوبین را دارا بودند.

– همین طور گوشت گاوهایی که تحت جریان CO2 قرار گرفته باشند و دارای سیستم رباینده اکسیژن باشند نیز  بسته به عمر  نگه داری مورد تقاضا ، بهترین نتیجه را داشتند.

طی تحقیقات انجام شده  بر روی گوشت خوک نیز بسته بندی های حاوی %۲۰ CO2 ، % ۸۰ NO2 به اضافه ی رباینده های اکسی‍ژن به مدت ۲۰ روز در دماهای  ۲+۱ شماره میکروب های هوازی را کاهش داد و ماندگاری رنگ و ثبات چربی را افزایش داد.

EMCO (تولید کنندگان بسته بندی هوشمند بریتانیایی) بر چسب های ATCO را خاص گوشت های تکه و پخته شده برای تولید کنندگان گوشت بریتانیا و سراسر اروپا تولید کرده که این بر چسب ها  cc 20-10 اکسیژن را جذب می کند و اخیراً بر چسب های بزرگتری روانه بازار شده که این نوع بر چسب ها  cc 200-100 اکسی‍ژن را درظرفیت های بزرگتر جذب می کند.

– نوع دیگر رباینده های اکسیژن مورد استفاده در بسته بندی ، رباینده اکسیژن بر پایه پلیمر است . این رباینده ها دو برابر اشعه Uv فعال می شوند.

CO2 :

سطح دی اکسید کربن ۸۰-۱۰% برای مواد غذایی نظیر گوشت و طیور جهت ممانعت از رشد میکروبی و افزایش عمر نگه داری مطلوب است.

حتماً بخوانید  کاهش نمک در فرآورده های گوشتی

زدودن اکسیژن از بسته بندی ها باعث وکیوم شدن جزئی می شود که ممکن است منجر به متلاشی شدن بسته های انعطاف پذیر شود و همین طور زمانی که یک بسته در معرض گازهای ترکیبی مثل دی اکسید کربن (CO2) قرار                  می گیرد CO2  در آن نفوذ کرده و یک خلا نسبی در آن ایجاد می کنند.

در چنین شرایطی آزاد شدن همزمان دی اکسید کربن از کیسه های پلاستیکی تعبیه شده ای که اکسی‍ژن را مصرف می کند مطلوب است . چنین سیستمی بر پایه ی کربنات آهن دار یا ترکیبی از اسید آسکوربیک و بی کربنات سدیم می باشد.

بر چسب هایی که CO2 را ساطع می کنند به تنهایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

 

کنترل رطوبت

کنترل رطوبت جهت کم کردن فعالیت آبی فراورده های گوشتی منجر به متوقف کردن رشد میکروبها می شود. همچنین فعالیت دمایی زیاد آب در مواد غذای منجر به استفاده از پلاستیک هایی با خاصیت ضد آب می شود که واکنش بین فیلم و محصول ، میعان را کاهش داده و به شفافیت فیلم کمک می کند و مشتری را قادر می سازد تا به وضوح غذای بسته بندی شده را مشاهده کند که کارخانه ها به همین خاطر کاغذهای جذب کننده آب یا آب                  خشک کن هایی مثل Cryovac را ساخته اند . این سیستم تشکیل شده از یک پلیمر فوق جاذب شده که بین دو لایه متخلخل کوچک یا یک پلیمر بدون بافت واقع شده است که در زیر یک مرغ یا قطعات مرغ قرار می دهند.

بسته بندی های ضد میکروبی

آلودگی میکروبی عمر نگه داری مواد غذایی را کاهش داده و خطر بیماری ها را در مواد غذایی افزایش می دهد.        از جمله روش های سنتی حفظ مواد غذایی شامل حرارت دادن ، خشک کردن ، فریز کردن ، پرتو افکنی و اضافه کردن عوامل ضد میکروبی مثل نمک و … می باشد . اما امروزه بسته بندی ضد میکروبی یک فرم امید بخش از         بسته بندی فعال مخصوصاً  برای مواد و فراورده های گوشتی می باشد.

– در بسته بندی ضد میکروبی باید مرحله تاخیر میکروارگانیسم را افزایش و مرحله رشد را کاهش داد تا بتواند عمر   نگه داری محصول را افزایش دهد و سلامت و کیفیت محصول را حفظ کند.

مواد ضد میکروبی شامل اسید آنهیدرید ، الکل ها ، آنزیم ها ، اسیدهای‌آلی ، پلی ساکاریدها ، باکتری ها و عوامل شلات کننده ( چلاته کننده ) و …. که معمولاً به فرم عصاره ، شیره یا لایه ارائه می شوند.

– روکش کردن مواد با عوامل ضد میکروبی

ناتراجان و شلدن با انجام یک تحقیق به ارزیابی بالقوه مواد بسته بندی همراه با Film نایسین بر سطوح محصولات ماکیان پرداختند که کارایی نایسین در باز داری از اثر سالمونلا تیفی موریوم بر پوست پای مرغ تازه ارزیابی شد و نتیجه آن در کاهش سالمونه تیفی موریوم بر سطح پوست مرغ تازه و پاهای مرغ موثر بود.

– ترکیب مستقیم افزودنی های ضد میکروبی در لایه های بسته بندی یک وسیله مناسب جهت کاهش فعالیت                     ضد میکروبی است که در این باره در سال ۲۰۰۰، Pietfe , Simard و Holley با انجام یک تحقیق به ارزیابی بازداری باکتریهای فاسد کننده سطحی در گوشت های عمل آورده شده پرداختن لایه های ضد میکروبی با ترکیب اسیداستیک یا اسید پروپیونیک آماده و تهیه شدند و بر روی سوسیس دودی شده ، گوشت ادویه زده و دودی شده، شانه گاو و گوشت ران پخته شده زده شدند. طی دوره ذخیره باز شده و عوامل ضد میکروبی روی‌آنها اندازه گیری شد. باکتری های اسید لاکتیک تحت تاثیر لایه های ضد میکروبی مطالعه شده اندازه گیری نشد در حالی که رشد سراتیا و انتروباکتریا به تاخیر افتاد یا به طور کامل متوقف شد .

قوی ترین بازداری در سطح خشک تر مشاهده شد (سوسیس دودی شده) زیرا بر روی آنها رهایی اسید پروپیونیک کندتر بود.

Ha,kim lee  به بررسی اثر عصاره دانه گریپ فروت (Gfse) یک عامل ضد میکروبی طبیعی پرداخت که نتیجه این تحقیق آن بود که روکش کردن PE با Gfse به کمک یک ماده چسبنده ژلی آمید منجر به فعالیت ضد میکروبی بیشتر در مقایسه با ترکیب Gfse به تنهایی می شود که باعث غیر فعال شدن میکروارگانیسم های مثلE.coli ، Bacillas Sabtilis , Staphylo شد.

همچنین لایه های PE به همراه Gfse رشد باکتری های کلی فرم و اروبیک را در گوشت گاو خرد شده کاهش داد .

همچنین افزایش غلظت Gfse روکش داده شده تاثیر برجسته تری در بازداری رشد MO ها در مقایسه با لایه های دیگر دارد.

– مزایای استفاده از این روکش ها : ( روکش های خوراکی ، پلی ساکاریدی ، پروتئینی )

۱) قابلیت فساد ناپذیری زیستی

۲) قابلیت خوراکی

۳)سازگاری زیستی

۴) ظاهر زیبا

 

-همچنین پوشش های خوراکی در محصولات گوشتی:

-کمک کننده مشکل کاهش رطوبت طی ذخیره سازی گوشت های تازه یا یخ زده

– درصد ترشیدگی حاصله از اکسیداسیون لیپیدها و میوگلوبین را کاهش می دهد.

– بارMO های بیمار ی زا بر سطح گوشت های پوشش داده شده را کاهش می دهند.

– افت طعم و خارج شدن مواد فرار گوشت را کاهش می دهد.

دیکسون و سراگسا ثابت کردند که پوشش های آلژنیک محتوی اسیدهای آلی بر لاشه گوشت گاو موثر بوده سطوح لیستریا منوسیتو‍ژن ، سالمونلاتیفی موریوم ، Ecoli به ترتیب با سیکل های ۱/۸۰، ۲/۱۱، ۰/۷۴ کاهش می یابند.

علاوه بر بسته بندی های فعال ذکر شده ، تکنولوژی های دیگر ، کاربردهای بالقوه ای در محصولات گوشتی دارند برای مثال قوطی های فولادی یا آلومینیوم خود گرم شونده ، که بیشتر برای قهوه کاربرد دارد ، ممکن است در آینده در تولید غذاهای آماده محتوی گوشت های مختلف کاربرد داشته باشد زیرا تقاضای مشتریان برای مصرف غذاهای آماده و راحت  رو به افزایش است.

 

 

حسگرهای بسته بندی هوشمند:

کاربرد این حس گرها و اندیکاتورها به همراه تکنیک های بسته بندی دیگر مثل MAP و بسته بندی  تحت خلاء در نظر گرفته می شود. MAP یک روش بسته بندی مهم است که هوای پیرامون یک محصول گوشتی با ترکیبات گازی فرموله شده تعویض  می شود و عمر مفید و کیفیت محصول را بالا می برد که گازهای موجود در بسته بندی به عنوان نشان دهنده وضعیت کیفی یک محصول گوشتی هستند.

تعدادی روش تحلیلی برای کنترل فازهای گازی در محصولات MAP موجود است که مهمترین این روش ها استفاده از یک روش حسگر نوری است . یک دستگاه حسگر نوری از دو واحد گیرنده و مبدل تشکیل شده است که در برگیرنده اطلاعات فیزیکی و شیمیایی به یک فرم انرژی تبدیل شده و در مبدل اندازه گیری می شود.

تکنولوژی حسگر شیمیایی و زیستی در سالهای اخیر سریعاً رشد یافته که در سیستم بسته بندی گوشت شامل دامنه های سیگنال شیمیایی ، حرارتی ، نوری و الکتریکی هستند.

حتماً بخوانید  چگونه خودمان اسانس دود مایع درست کنیم؟

استفاده از یک حسگر جهت کیفیت سنجی سریع به عنوان یک روش علامت گذار شناخته می شود . تعیین گازهای فضای رأس اندیکاتور کمک می کند که به وسیله آن کیفیت یک محصول گوشتی و استحکام بسته بندی که در آن نگه داری می شود سریع و ارزان قابل تعیین باشد.  هر چند کاربردهای عملی حسگرها در صنعت گوشت بسیار محدود باقی مانده است مراحل عملی مهمی در راستای استفاده گسترده تر انجام شده  است.

از جمله حسگرهای موجود جهت کشف گاز عبارت اند از : حسگران اکسی‍ژن آمپرومتری، حسگران CO2 پتانیسومتری ، ترانزیستورهای تاثیر میدان غیر هادی اکسید فلز ، پلی مرهای هادی آلی و حسگران کریستا پیروالکتریک.

در سال های اخیر یک سری ابزار جهت تشخیص اکسیژن نوری آورده شده اند . چنین حسگرهایی معمولاً از یک  ماده جامد تشکیل می شوند که بر اساس اصل آب کاری یا تغییرات جذب حاصله از تماس مستقیم با Analy عمل          می کنند.

این سیستم ها یک تکنیک غیر تهاجمی برای تحلیل گاز از طریق مواد شفاف کننده فراهم می کنند و مناسب برای کاربردهای بسته بندی هوشمند هستند.

– حسگرهای اپتوشیمیایی توان تقویت سیستم های کنترل کیفیت را از طریق کشف فساد محصول یا آلودگی میکروبی را از طریق حس کردن گازهایی مثل H2S ، CO2 و آمین ها را دارند.

 

روش های حس کردن این حسگرها (اپتوشیمیایی) :

 1. a) استفاده از یک سیستم بر مبنای فلورسانس که از اندیکاتور حساس به PH استفاده می کنند
 2. b) روش انتقال انرژی

حسگر اکسیژن بر پایه فلورسانس‌:

این حسگرها گویای پیشرفته ترین سیستم ها جهت اندازه گیری گازهای فضای رأسی در محصولات گوشتی                   بسته بندی شده هستند.

این حسگرها در هنگام کاربرد ، دقیق و به سرعت غلظت اکسیژن را اندازه گیری کرده و همین طور ارزان قیمت اند.

قطعه ی فعال این حسگر اکسیژن از یک رنگ فلورسنت تشکیل شده که با پلیمر پوشانده شده است . اکسیژن ملکولی در رأس بسته به داخل این پلیمر نفوذ کرده و فلورسانس را با یک مکانیسم ضربه ای آب دیده می کند . با اندازه گیری تغییرات در پارامترهای لومینانس و با کاربرد درجه بندی از قبل تعیین شده لیک سنجی می شود.

 

 

ویژگی های ترکیبات فلورسانس:

استحکام بالا ، حل نشدن درآب ، سمیت بالا و فرار نبودن

پلیمرهایی از جمله پلی آمید پلی اتیلن ترفتالات و PVC برای حس کردن اکسی‍ژن مناسب نیستند چون آب دیده کردن اکسیژن در چنین موادی کند است .کابرد پلیمرهای پلاستیکی نیز نامناسب است چون در قسمت قالب پذیری ایجاد مسمومیت می کند.

-دامنه کار : اکثر حسگران اکسیژن در دو درجه غلظت اکسیژن به طور موثر کار می کنند در دامنه Kpa 100-0                  و یا Kpa 21- 0

-وابستگی دما : حسگران در دامنه دماییC 30-20 کار می کنند.

– واکنش حسگر به تغییرات غلظتی اکسیژن در برخی موارد به کمتر از ۰۰۱/۰ ثانیه می رسد که این ویژگی برای کنترل کیفیت زمان واقعی آنلاین بسیار اهمیت دارد.

-سمیت طبیعی : مواد موجود در حسگرها مثل رنگ ها ، پلیمرها ، حلال های باقی مانده و افزودنی ها علت اصلی مسئله سمیت بالقوه هستند . مقدار رنگ هر حسگر معمولاً کمتر از چند میکروگرم است که برای اکثر رنگ های آلی چنین مقادیری زیر سطح سمیت به اثبات رسیده است .

پیشنهاد شده که در تهیه حسگرها از حلال های کاربردی در صنعت غذا استفاده شود تا از خطر مرتبط باسمیت حلال ها کاسته شود.

اسمیدی و همکارانش با کاربرد حسگران اکسیژن به بررسی اثرات غلظت اکسیژن باقی مانده بر اکسیداسیون لیپید گوشت گاو پخته و خام ، جوجه پخته شده و بسته بندی در خلاء و با روش MAP پرداختند که نتیجه این تحقیق مناسب بودن چنین حسگرانی را در اندازه گیری سطوح ا کسیژن در بسته بندی های گوشت مصرفی و پتانسیل آنها را جهت پیشگویی کیفیت غذاهای ماهیچه ای اثبات کرد.

 

 

بیوسنسورها (حسگرهای زیستی) :

روش های دیگر برای نشان دادن تازگی ، که قابل کاربرد در سیستم های بسته بندی گوشت هوشمندانه هستند بیوسنسورهای پیشرفته اند .

بیوسنسورها وسایل تحلیلی فشرده هستند که اطلاعات مرتبط به واکنش های بیولوژیکی را کشف ، ثبت و منتقل                    می کنند که از یک گیرنده زیستی خاص ، یک Axulyte هدف و از یک مبدل برای تبدیل سیگنال بیولوژیکی تشکیل شده اند . گیرنده های زیستی مواد آلی هستند مثل آنزیم های آنتی ژن ها ، میکروب ها، هورمون ها و اسید نوکلئیک مبدل ممکن است الکتروشیمی ، نوری ، گرماسنجی و… باشند.

کشف پاتوژن ها و سیستم های ایمنی برای صنعت بسته بندی غذا حاکی از این است که حسگران زیستی در آینده  رشد قابل ملاحظه ای خواهند کرد.

سیستم های بیوسنسور موجود در بازار

 1. toxin Guarde که توسط توکسین آلرت ارائه شد و قادر به تشخیص سالمونلا ، کمپیلوباکتر ، ۰۵۱۷ E.coli و لیستریا را دارد.
 2. Food Sentinel System : یک سیستم بیوسنسور می باشد که توانایی کشف پیوسته آلودگی را از طریق واکنش های ایمنی شناسی دارد.

نتیجه گیری

بسته بندی های فعال برای بالا بردن عمر مفید محصولات پخته ، تازه و گوشتی دیگر مفید هستند .

تشخیص مزایای تکنولوژی های بسته بندی فعال به وسیله صنعت غذا ، توسعه سیستم های بسته بندی دوام پذیر و افزایش مشتری ، مرزهای جدید برای تکنولوژی بسته بندی باز می کند .

از نظر تجاری ، در محصولات گوشتی تکه تکه شده ، پخته شده از قبل ، بسته بندی شده رباینده های اکسیژن کاربرد گسترده دارد .

بسته بندی ضد میکروبی مورد توجه محققان صنعت قرار دارد که بدلیل فراهم سازی مزایای سلامت و کیفیت می باشد. تحقیقات آینده در زمینه بسته بندی فعال میکروبی باید بر روی عوامل ضد میکروبی مشتق شده از طبیعت و تکنولوژی های فساد پذیری زیستی متمرکز شود .

البته جهت تحقق مفاهیم بسته بندی هوشمند یک سری شکاف های تحقیقاتی باید پر شوند که عبارت اند از:

۱) الگو سازی روابط متقابل بین غذاها و میکروب ها و متابولیسم آن ها تحت شرایط ذخیره سازی پویا

۲) ادغام موثر حسگرها و اندیکاتورها در فرایندهای بسته بندی در حجم بالا با فرض اینکه بسته بندی هوشمندانه می تواند راه حل هایی برای مسائل مصرف کننده و تولید کننده ارائه دهد بعید به نظر می رسد که این سیستم های بسته بندی برای محصولات غذایی ماهیچه ای دوام پذیر شوند .

لازم به ذکر است انگیزه غایی به کار گیری هر تکنولوژی جدید ، هزینه است . تولید کننده باید سود خود را افزایش دهد و مصرف کننده باید سود را به عنوان فایده یا رضایت از مبادله اقتصادی بداند .

به دلیل هزینه بالای وسایل بسته بندی فعال یا هوشمند مثل حسگران اکسیژن ، TII یا بر چسب های RFID در حال حاضر موجود نیستند

مهندس محمد مکابر

معتقدم صنعت گوشت در ایران نیاز به بازنگری اساسی دارد تا بتواند جایگاه واقعی خود را در سفره مردم پیدا کند. هر فرد فعال در این صنعت سهمی در این اتفاق دارد. ما در meaty.ir تلاش خواهیم کرد سهم خودمان را در این فرایند بپردازیم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  0