meat-packaging-1

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
به این نوشته امتیاز دهید

بسته بندی گوشت

به این نوشته امتیاز دهید
۰
نویسنده مطلب محمد مکابر
معتقدم صنعت گوشت در ایران نیاز به بازنگری اساسی دارد تا بتواند جایگاه واقعی خود را در سفره مردم پیدا کند. هر فرد فعال در این صنعت سهمی در این اتفاق دارد. ما در میتی تلاش خواهیم کرد سهم خودمان را در این فرایند بپردازیم.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه