cuttering_learn_in_sausages_producing

۲۱ شهریور ۱۳۹۷
به این نوشته امتیاز دهید

آموزش تولید سوسیس و کالباس

به این نوشته امتیاز دهید
۰
نویسنده مطلب محمد مکابر
معتقدم صنعت گوشت در ایران نیاز به بازنگری اساسی دارد تا بتواند جایگاه واقعی خود را در سفره مردم پیدا کند. هر فرد فعال در این صنعت سهمی در این اتفاق دارد. ما در میتی تلاش خواهیم کرد سهم خودمان را در این فرایند بپردازیم.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه